MVO

MVO

MVO

03-08-2023

De wereld verandert en wij ook!

Om een duurzamere productmedia-industrie te creëren, streven we ernaar de foorptint van onze activiteiten in de hele toeleveringsketen te verminderen. Met onze langetermijnstrategie "Rethinking Plastics 2030" zetten we ons in om tegen 2030 alle virgin plastic op fossiele basis uit onze collectie te halen. Om dit doel te bereiken, moeten we plastic opnieuw gaan bekijken. Geïnspireerd door de Ellen MacArthur Foundation* moeten we veranderen hoe we plastic ontwerpen, gebruiken en hergebruiken. Er zijn 3 acties die we moeten ondernemen: innoveren, circuleren en elimineren.


We willen innoveren, door nieuwe fossiele kunststoffen te vervangen door biokunststoffen en door op zoek te gaan naar nieuwe materialen. We moeten circuleren, door gerecyclede materialen te gebruiken, maar ook door hergebruik, reparatie en het heroverwegen van onze bedrijfsmodellen en terugnamesystemen. We zullen elimineren, door nieuw fossiel plastic uit producten en verpakkingen te verwijderen.